Documents

Rozkosz, E. A. (2018). Rozwój czasopisma naukowego: poradnik dla redaktorów i wydawców. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. DOI: 10.6084/m9.figshare.6244331. Download document.

Kulczycki, E. (2018). Stan praktyk publikacyjnych polskich czasopism naukowych w 2017 roku. DOI: 10.6084/m9.figshare.5683813. Download document.

Drabek, A., Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2017). Analiza opóźnień wydawniczych polskich czasopism naukowych (Raport nr 3). Poznań: Scholarly Communication Research Group. DOI: 10.6084/m9.figshare.457839. Download report.